Podnieś swoje kwalifikacje!

weź udział w projekcie pt.:

DOBRE KWALIFIKACJE – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ

 

 i uzyskaj refundację do 90% kosztów poniesionych

 

na zdobycie kwalifikacji zawodowych

 

 

 

(okres realizacji projektu: 30.01.2020 – 29.01.2022)

WYSOKOŚĆ WSPARCIA

Do

złotych netto dofinansowania dla jednej osoby w projekcie

Uwaga! Wymagany wkład własny, tj. min. 10% wartości netto usługi rozwojowej.

NA CO?

Kursy, szkolenia i studia podyplomowe podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe osób dorosłych.

Uwaga! Wsparciem finansowym mogą być objęte kursy/szkolenia zawodowe kończące się egzaminem, tj. uzyskaniem kwalifikacji zawodowych lub wyłącznie egzaminy prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych potwierdzające wcześniej nabyte kompetencje.

DLA KOGO?

Osoby dorosłe (ukończony 18 rok życia) w wieku aktywności zawodowej mieszkające, pracujące, uczące się lub przebywające (w przypadku osób bezdomnych) na terenie podregionu konińskiego obejmującego powiaty: m. Konin, koniński, gnieźnieński, kolski, słupecki, turecki i wrzesiński.

POZIOM REFUNDACJI

do 90% kosztu netto usługi rozwojowej i nie więcej niż 5.000,00 zł 

dla 1 osoby w projekcie

10 kroków do refundacji

Wyszukaj w Bazie Usług Rozwojowych – BUR usługę rozwojową, tj.  szkolenie/kurs kończącą się egzaminem lub egzamin kwalifikacyjny

www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Wypełnij Formularz zgłoszeniowy oraz złóż go do Operatora (zgodnie z Twoim miejscem zamieszkania, pracy, szkoły lub pobytu)

Podpisz z Operatorem umowę na refundację kosztów wybranej usługi rozwojowej

Zarejestruj się w Bazie Usług Rozwojowych – BUR

Zapisz się na usługę za pośrednictwem BUR

Zapłać przelewem z własnych środków za usługę rozwojową

Skorzystaj z usługi rozwojowej i zdaj egzamin

Oceń usługę rozwojową w BUR

Wypełnij Formularz rozliczeniowy i złóż go do Operatora

Otrzymaj refundację poniesionych kosztów usługi rozwojowej

ZGŁOŚ SIĘ

Wypełnij komputerowo i wydrukuj lub wydrukuj i wypełnij pisemnie drukowanymi literami

  1. Formularz zgłoszeniowy

NIE ZAPOMNIJ POBRAĆ: (ze strony http://uslugirozwojowe.parp.gov.pl): Wydruk oferty na usługę rozwojową z BUR (korzystając z funkcji „drukuj do PDF” znajdującej się na dole strony usługi)

Baza Usług Rozwojowych

dla podmiotów świadczących usługi rozwojowe

Kto i w jaki sposób może uzyskać wpis do Bazy?

W Bazie może znaleźć się każda instytucja, która świadczy usługi w obszarze szkoleń lub doradztwa.

W celu złożenia wniosku o wpis do Bazy, formularz Karty Podmiotu należy uzupełnić w systemie. Należy postępować zgodnie z instrukcjami systemu – czyli najpierw założyć konto osoby indywidualnej, a później Profil podmiotu świadczącego usługi rozwojowe, przesłać formularz wniosku o wpis (Karta Podmiotu) do weryfikacji za pomocą systemu IT oraz przesłać oświadczenie w wymaganej formie.

Publikacja usług jest możliwa po uzyskaniu wpisu do Bazy Usług Rozwojowych. W celu zwiększenia wiarygodności informacji, dane dostawców usług, którzy będą mogli rejestrować swoje oferty w Bazie, są poddawane weryfikacji przez Administratora Bazy – czyli Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dopiero po pozytywnym zakończeniu weryfikacji dostawcy usług mogą publikować swoje oferty w Bazie.

Więcej informacji na temat przebiegu procesu rejestracji znajduje się w zakładce „POMOC” oraz w Regulaminie Bazy Usług Rozwojowych na stronie uslugirozwojowe.parp.gov.pl

ZESPÓŁ PROJEKTU

Renata Osztynowicz

Kierownik projektu, Doradca Klienta

tel.: 63 / 245 30 95 wew. 28; kwalifikacje@arrkonin.org.pl

Barbara Wanot

Doradca Klienta

tel.: 63 / 245 30 95 wew. 36; kwalifikacje@arrkonin.org.pl

Sylwia Witasik

Doradca Klienta

tel.: 63 245 30 95 wew. 44; kwalifikacje@arrkonin.org.pl

Kontakt

Biuro projektu:

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
ul. Zakładowa 4 (pokoje: 310 i 311), 62-510 Konin

tel. 63/ 245-30-95 wew. 28, 36, 44

czynne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00

e-mail: kwalifikacje@arrkonin.org.pl

strona projektu: www.uslugirozwojowe.arrkonin.org.pl/kwalifikacje

facebook: www.facebook.com/ARRKonin

Budynki, w których mieszczą się Biuro projektu oraz Punkty Kontaktowe dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowe Punkty Kontaktowe

Gniezno

Powiatowy Urząd Pracy, ul. Jana III Sobieskiego 20
tel.: 61/ 669 70 24; e-mail: m.filipiak@gniezno.praca.gov.pl
miejsce: sala nr 8
czynny: poniedziałek od godz. 13.00 do godz. 15.30

Słupca

Powiatowy Urząd Pracy, ul. Piastów 2
tel.: 63/ 275 14 44; e-mail: andrzej.kielbowicz@pup-slupca.pl
miejsce: hol
czynny: piątek od godz. 12.00 do godz. 15.00

Koło

Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 27
tel.: 63/ 228 12 41; e-mail: pk_projekt@pupkolo.pl
miejsce: pokój nr 103
czynny: środa od godz. 12.00 do godz. 15.00

Turek

Powiatowy Urząd Pracy, ul. Komunalna 6
tel.: 63/ 280 23 57; e-mail: potu@praca.gov.pl
miejsce: pokój nr 5 lub 9
czynny: wtorek od godz. 12.00 do godz. 15.00

Września

Powiatowy Urząd Pracy, ul. Wojska Polskiego 2
tel.: 61/ 640 35 58; e-mail: wojciech.mikolajczak@pupwrzesnia.pl
miejsce: pokój nr 10
czynny: poniedziałek od godz. 12.00 do godz. 15.00

 

Aktualności

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W KONINIE ZAMKNIĘTA DO ODWOŁANIA!

Zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2020 z dnia 13.03.2020r. Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”) z dniem 13 marca 2020 r. wprowadza się następujące regulacje:

  • w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz klientów, bezpośrednia obsługa klientów
    i współpraca pracowników zostaje zawieszona do odwołania,
  • odwołuje się wszelkie spotkania i szkolenia organizowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie a pracownicy Spółki będą pracowali w sposób zdalny (z domu) w standardowych godzinach swojej pracy.
  • zawieszono nabór wniosków w ramach wszystkich projektów realizowanych przez Spółkę,
  • sprawy niewymagające bezpośredniego kontaktu z klientami i/lub pracownikami Spółki, należy załatwiać drogą elektroniczną (on-line) lub telefonicznie.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy a o przywróceniu standardowego systemu pracy pracowników Spółki poinformujemy w odpowiednim czasie.

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Koninie.

KOMUNIKAT!

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”), w trosce o zdrowie pracowników oraz klientów informujemy, że w terminie: od dnia 12 marca br. wstrzymujemy przyjmowanie Formularzy zgłoszeniowych do odwołania.

INFORMACJA O NABORZE FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH!

Informujemy, że do dnia 31 marca br. Formularze zgłoszeniowe do projektu pt.: „Dobre kwalifikacje – lepsza przyszłość” można składać w Biurze projektu wyłącznie w: poniedziałki, wtorki i piątki w godzinach: 8.30 – 15.00.

 

ROZPOCZĘCIE NABORU DO PROJEKTU!

Uprzejmie informujemy, że z dniem 2 marca 2020 r. od godz. 8.30 rozpoczynamy przyjmowanie Formularzy zgłoszeniowych w ramach projektu „Dobre kwalifikacje – lepsza przyszłość”.

Wzory wszystkich dokumentów dot. projektu zostały umieszczone na stronie projektu w zakładce DOKUMENTY. Prosimy o zapoznanie się przede wszystkim z Regulaminem przyznawania wsparcia.

Informujemy, że podczas zgłaszania się do projektu należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy zgodnie z instrukcją, który następnie należy złożyć w Biurze Projektu.

 

 

PRZESUNIĘCIE TERMINU REKRUTACJI!

Informujemy, że z uwagi na trwające prace nad wzorami dokumentów projektowych Biuro Projektu nie przyjmuje jeszcze Formularzy zgłoszeniowych.

Po akceptacji ww. dokumentów przez Instytucję Zarządzającą rozpoczniemy nabór Formularzy zgłoszeniowych o czym poinformujemy Państwa na stronie Projektu.