Informujemy, że w dniu 22 marca 2023 roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaakceptował wnioskowane przez WARP Sp. z o.o. zmiany w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa. Kluczowe korekty w dokumentacji dotyczą zmiany sposobu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych. Dla naborów zaplanowanych od marca 2023 roku jedynym podmiotem przyjmującym dokumentację zgłoszeniową od wszystkich mieszkańców Wielkopolski lub osób pracujących/uczących się w Wielkopolsce będzie Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Tym samym WARP Sp. z o.o. stała się jedynym Operatorem w Projekcie.

Dodatkowo dokonano również zmian dotyczących doprecyzowania definicji usługi rozwojowej, powodów odrzucenia formularzy, a także sposobu weryfikacji cen.  Dokonano m.in. następujących zmian w zapisach Regulaminu:

  1. W § 2 ust. 27 skorygowano definicję usługi rozwojowej.
  2. W § 3 ust. 1 skorygowano definicję usługi rozwojowej.
  3. W § 4 ust. 7 skorygowano informację o badaniu cen usług rozwojowych.
  4. W § 6 ust. 1 skorygowano definicję usługi rozwojowej.
  5. W § 7 ust. 1.1 a) skorygowano definicję usługi rozwojowej.
  6. W § 7 ust. 1.1 c) skorygowano informację o badaniu cen usług rozwojowych.
  7. W nowym § 7 ust. 1.2 h) zmieniono dni z kalendarzowych na robocze.
  8. W § 8 ust. 17 doprecyzowano powody odrzucenia formularzy zgłoszeniowych.

Zaktualizowana dokumentacja została zamieszczona w zakładce Dokumentacja projektu.

Skip to content