Informujemy, że zmianie uległ Regulamin przyznawania wsparcia w ramach projektu „Dobre kwalifikacje – lepsza przyszłość”. Zmiana dotyczy terminu złożenia do Operatora  poprawnie wypełnionego dokumentu zgłoszeniowego przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji usługi rozwojowej. Uczestnik Projektu zainteresowany udziałem w Projekcie składa wypełniony i podpisany dokument zgłoszeniowy do Operatora, na co najmniej 28 dni kalendarzowych przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji usługi rozwojowej. Jednocześnie zwracamy uwagę, że za dzień skutecznego doręczenia dokumentów zgłoszeniowych do Operatora uznaje się:

– w przypadku doręczenia osobistego – datę̨ przyjęcia dokumentu zgłoszeniowego przez Operatora,

– w przypadku doręczenia za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub firmy kurierskiej – datę doręczenia dokumentu zgłoszeniowego do Operatora (data wpływu dokumentów).

Zmieniona wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 22 czerwca 2020 r.  

 

 

 

 

Skip to content