Informujemy, że zmianie uległy dokumenty projektowe dostępne na stronie projektu w zakładce DOKUMENTACJA. Na czas zagrożenia epidemiologicznego wprowadzone zostały rozwiązania umożliwiające realizację usług rozwojowych.

W okresie zagrożenia epidemiologicznego istnieje możliwość realizacji usług w formie stacjonarnej lub metodami zdalnego dostępu w czasie rzeczywistym.

Usługi realizowane metodami zdalnego dostępu w czasie rzeczywistym muszą spełniać odpowiednie normy jakościowe. Odpowiednie wytyczne w tym zakresie, wiążące dla podmiotów oferujących swoje usługi w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) są opublikowane przez PARP w BUR. Jednocześnie informujemy, że przygotowaliśmy dokument pn.: „Ogólne warunki realizacji usług rozwojowych metodami zdalnymi w ramach projektu „Dobre kwalifikacje-lepsza przyszłość” stanowiący załącznik nr 4 do Regulaminu.

Ponadto informujemy, że nie został wprowadzony oficjalny zakaz realizacji usług rozwojowych (szkoleń) stacjonarnych, niemniej podmiot, który takie szkolenie chciałby zorganizować musi brać pod uwagę wszelkie aktualnie obowiązujące obostrzenia, które zostały wprowadzone przez władze RP w związku ze stanem epidemii (np. zalecenie, aby wychodzić z domu wyłącznie w niezbędnych celach itp.), a także wynikające z tych obostrzeń potencjalne trudności dla uczestników usług rozwojowych (np. ograniczenie liczby połączeń krajowej komunikacji publicznej może uniemożliwić uczestnikowi dotarcie na miejsce szkolenia). Dlatego też organizator szkolenia powinien w pierwszej kolejności rozważyć, czy szkolenie może odbyć się w formie zdalnej lub czy może zostać przeniesione na późniejszy termin. Jeżeli nie ma takiej możliwości i organizator uzna, że szkolenie powinno się odbyć w obecnych warunkach (a uczestnicy będą zainteresowani uczestnictwem w takim szkoleniu), to organizator musi zapewnić bezpieczne warunki odbywania szkolenia, zgodnie z obowiązującymi normami (np. zapewnić uczestnikom dostęp do środków dezynfekujących i ochronnych, konieczność zachowania odległości 1.5 -2 m między uczestnikami szkolenia itp.). W przypadku usług rozwojowych z prawa jazdy kończących się uzyskaniem kwalifikacji, należy pamiętać, że nie wszystkie WORD-y wznowiły możliwość przystąpienia do egzaminu teoretycznego i praktycznego.

W razie jakichkolwiek wątpliwość prosimy o kontakt z pracownikami projektu.

 

 

Skip to content